Bộ từ điển Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng – Kiến Trúc

Vật liệu nhà xanh xin cung cấp một số từ điển thuật ngữ tiếng anh